Bredbandsstöd för landsbygden

Nya stödpengar finns att söka hos din länsstyrelse

Regeringen har avsatt 3,25 miljarder kronor i landsbygdsprogrammet 2014–2020 för att bygga ut snabbt bredband på landsbygden. Den 3 september 2014 öppnade länsstyrelserna upp för organisationer (exempelvis byalag) och företag att ansöka om sådant stöd. PTS har inte fått några nya medel för detta.

Ansökan om stöd görs hos din länsstyrelse. Kontakta din länsstyrelse för mer information, eller gå in på Jordbruksverkets webbplats för att läsa mer om förutsättningarna för att kunna bli beviljad stöd. 

Om du vill ta reda på om det finns snabbt bredband där du bor kan du gå in på Bredbandskartan.

Data för dig som vill kartlägga befintlig infrastruktur för snabbt bredband

Du kan hitta mer information om de data som behövs för att göra en kartläggning av den befintliga infrastrukturen för snabbt bredband på Bredbandskartan. Välj teknik eller hastighetskartorna.

För att skapa egna kartor kan den databas som publicerades i samband med publiceringen av PTS Bredbandskartläggning 2015 användas. Databasen och en förklaring till hur databasen är uppbyggd kan du hitta här. Välj Databas.

Den data som behövs för kartläggningen av befintlig infrastruktur för snabbt bredband finns i följande kolumner i databasen:

  • FIBER_HUS
  • FIBER_AS
  • DOCSIS3_HUS
  • DOCSIS3_AS
  • VDSL_HUS
  • VDSL_AS

Vilken information som respektive kolumn innehåller kan du hitta i förklaringen till hur databasen är uppbyggd.