Bredbandsstöd för landsbygden

Regeringen har avsatt 3,25 miljarder kronor i landsbygdsprogrammet 2014–2020 för att bygga ut snabbt bredband på landsbygden. Den 3 september 2014 öppnade länsstyrelserna upp för organisationer (exempelvis byalag) och företag att ansöka om sådant stöd. PTS har inte fått några nya medel för detta.

Länsstyrelserna förväntas fatta beslut om bredbandsstöd i landsbygdsprogrammet under sommaren och hösten 2016. Många föreningar som ansökt om stöd kommer tyvärr få beskedet att deras projekt inte har prioriterats. Det är beklagligt att bredbandsstödet inte räcker till alla som har lagt ned ett stort engagemang i utbyggnaden och som räknat med delfinansiering via stödmedel. Läs mer om alternativ till bredbandsstöd.

Ansökan om stöd görs hos din länsstyrelse. Kontakta din länsstyrelse för mer information, eller gå in på Jordbruksverkets webbplats för att läsa mer om förutsättningarna för att kunna bli beviljad stöd. 

Om du vill ta reda på om det finns snabbt bredband där du bor kan du gå in på Bredbandskartan.

Data för dig som vill kartlägga befintlig infrastruktur för snabbt bredband

Du kan hitta mer information om de data som behövs för att göra en kartläggning av den befintliga infrastrukturen för snabbt bredband på Bredbandskartan. Välj teknik eller hastighetskartorna.

För att skapa egna kartor kan den databas som publicerades i samband med publiceringen av PTS Bredbandskartläggning 2016 användas. Databasen och en förklaring till hur databasen är uppbyggd kan du hitta här. Välj Databas.

Den data som behövs för kartläggningen av befintlig infrastruktur för snabbt bredband finns i följande kolumner i databasen:

  • FIBER_HUS
  • FIBER_AS
  • DOCSIS3_HUS
  • DOCSIS3_AS
  • VDSL_HUS
  • VDSL_AS
  • RADIO_HUS
  • RADIO_AS

Vilken information som respektive kolumn innehåller kan du hitta i förklaringen till hur databasen är uppbyggd.