Registrera och ändra bredbandsprojekt

Här kan du registrera ditt bredbandsprojekt om det saknas i Byanätskartan. Du kan även fylla i formuläret om du vill komplettera eller rätta till felaktig information i ert bredbandsprojekt. Alla uppgifter som måste fyllas i är markerade med en * efter ledtexten till fältet.

Dina uppgifter kommer att registreras i det register över byanät som PTS och Bredbandsforum för. PTS och Bredbandsforum använder registret för publicering i Bredbandskartan, statistiska ändamål och för informationsutskick. Du kan när som helst begära att dina personuppgifter stryks ur registret. PTS och Bredbandforum följer personuppgiftslagen (1998:204) vid behandlingen av personuppgifter.

Dina personuppgifter kan lämnas ut enligt tryckfrihetsförordningen. Dina personuppgifter får enligt offentlighets- och sekretesslagen dock inte lämnas ut om det kan antas att den som begär uppgifterna behandlar uppgifterna på ett sätt som strider mot personuppgiftslagen.

Observera att Byanätskartan inte uppdateras kontinuerligt utan vid 1-2 tillfällen per år. Nästa uppdateringstillfälle är preliminärt planerat till november 2015.

Adressuppgifterna nedan behövs för att kunna markera bredbandsprojektet i kartan. Bäst är att ange en adress ungefär i mitten av området.
Medfinansiering

Kontaktuppgifter för projektet. Information om kontaktperson för frågor från PTS, Bredbandsforum och vidarebefordran av eventuella kontaktförfrågningar som kommer in och också för deltagande i byanätsforum.
Jag/vi samtycker till att PTS får behandla mina/våra personuppgifter enlig informationen längst upp på denna sida.Läs mer om Byanätsforum på denna webbsida: Byanätsforum
Har ni ett byanät och vill ni bli medlemmar i byanätsforum?*

Du som planerar att bygga bredband se till att ni inte gräver sönder andras kablar och att ni, när ni sedan äger kablar, inte får dessa avgrävda. Registrera er här: Ledningskollen