Välkommen till Bredbandskartan

Bredbandskartan är uppdaterad med data från 2015 års Bredbandskartläggning. Nästa uppdatering med data från 2016 är planerad till mars 2017.

Bredbandskartläggningen genomförs under oktober varje år och publiceras i mars. I Bredbandskartan visas tillgången till bredband där folk bor och arbetar. Du kan också hitta bredbandsstrategier och bredbandsprojekt i län och kommuner. Det finns även två kartor som hjälper dig att hitta nätägare och internetleverantörer i närheten av en viss plats.

Bredbandskartan innehåller sju olika kartor som visar:

  • tillgången till bredband i Sverige (teknik och hastighet)
  • nätägare och internetleverantörer i närheten av en viss plats
  • tillgången till snabbt bredband i områden där stödmedel ska sökas
  • lokala bredbandsprojekt både med och utan stödfinansiering
  • vilka län och kommuner som har en bredbandsstrategi

Dataunderlaget i bredbandskartan kommer huvudsakligen från PTS årliga bredbandskartläggning och nytt data publiceras varje år på våren när kartläggningen är klar.

Kartan visar enbart fast bredband. Med fast breband menas bredband till en fast plats, trådlösa tekniker kan inkluderas i fast bredband, dock innefattas då inte någon form av mobilitet. Du kan alltså inte hitta information om mobilnätens yttäckning.

Informationen i kartan ska underlätta för kommuner, län, byalag och privatpersoner att komma igång med bredbandsutbyggnad. På så sätt bidrar PTS till regeringens bredbandsmål att minst 90 procent av alla hushåll och företag i Sverige ska ha tillgång till uppkopplingar på 100 Mbit/s år 2020.

I mars 2015 lanserade Bredbandsforum organisationen Byanätsforum som stöttar lokala bredbandsnät.

I september 2012 lanserade PTS e-tjänsten bredbandskartan.pts.se

Länkar

Regeringens bredbandsstrategi för Sverige

PTS Bredbandskartläggning 2015

PTS arbete med bredbandsstöd

PTS arbete att identifiera hushåll och arbetsställen utan bredband.

PTS statistikportal