Varifrån kommer datan?

Kartorna är baserade på den information PTS får in till sin årliga bredbandskartläggning. Samtliga operatörer som har egna bredbandsnät bidrar med uppgifter om täckning. PTS analyserar uppgifterna innan de sammanställs i kartläggningen.

Den senaste datan visar tillgången till bredband i oktober 2015. Uppgifterna uppdateras varje år.

Varför kartlägga tillgång till bredband?

PTS kartlägger tillgången till bredband som en del av ett regeringsuppdrag. Uppdraget handlar om att kartlägga tillgången till it-infrastruktur och att följa upp regeringens bredbandsmål. Ett av bredbandsmålen är att minst 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020.

Kartan visar endast fast bredband

PTS bredbandskartläggning undersöker endast tillgången till fast bredband och endast bredband där folk bor och arbetar, alltså vid stadigvarande hushåll och fasta verksamhetsställen.

I Sverige bor och arbetar det folk på uppskattningsvis sex procent av den totala landytan. Det innebär att bredbandskartläggningen inte undersöker tillgången till bredband på ca 94 procent av Sveriges yta där det inte finns några stadigvarande hushåll och fasta verksamhetsställen.

Kartläggningen omfattar inte mobilt bredband som kan användas överallt där det finns täckning – dvs. även i andra områden än där det finns stadigvarande hushåll och fasta verksamhetsställen. Bredbandskartläggningen visar inte heller tillgången till mobiltelefoni.

Externa länkar

PTS bredbandskartläggning 2015

PTS statistikportal

Regeringens bredbandsstrategi för Sverige