Om webbplatsen

Bättre funktionalitet för dig med skärmläsare

Webbplatsen är kodad för att du snabbt och enkelt ska kunna hoppa till sidans huvudinnehåll, sökfunktion och meny med hjälp av tangentbordet. Detta för att du som använder skärmläsare endast ska behöva lyssna igenom en uppläsning av menyerna när du själv vill. Ett tips om du vill få täckningsinformation om en viss ort eller adress är att hoppa direkt till sökfunktionen och använda den. Direkt efter sökningen presenteras sammanfattande information för den plats du hittat.

Vi följer webbstandarden WAI-ARIA

Webbstandarden WAI-ARIA (Web Accessibility Initiative – Accessible Rich Internet Applications) syftar till att användare med till exempel skärmläsare ska kunna få samma funktionalitet i en webbaserad applikation som i en traditionell "desktop-applikation". I Bredbandskartan finns visst stöd för WAI-ARIA. Det innebär till exempel att du kan bläddra mellan sidans olika delar – "landmarks" – för att snabbt kunna navigera till önskad del. Med skärmläsaren NVDA används kommandot "d" för detta. Se dokumentationen för din skärmläsare för detaljerade instruktioner.

På motsvarande sätt tydliggös att vissa menyalternativ har popup och att vissa ytor uppdateras dynamiskt, så att du förhoppningsvis får lagom mängd information vid sådan dynamisk förändring av innehållet på sidan.

Du kan använda snabbkommandon

Om din skärmläsare inte har stöd för WAI-ARIA kan du använda vanliga snabbkommandon. Det går till på lite olika sätt beroende på webbläsare. Med Internet Explorer version 9 trycker du till exempel ”alt+s” följt av retur för att hoppa till huvudinnehåll, och ”alt+1” följt av retur för att komma till startsidan. Med Firefox gäller på motsvarande sätt ”shift+alt+s” respektive ”shift+alt+1”. Se dokumentationen för din webbläsare för att ta reda på hur den hanterar snabbkommandon ("access keys").

Bredbandskartan fungerar även utan mus/pekdon

För att du ska kunna använda Bredbandskartan även utan mus/pekdon är alla menyer kodade så att de går att fokusera genom att "tabba" sig dit. Menyer som har undermenyer öppnas upp när du tabbar till menyrubriken. För att det ska fungera behöver javascript vara aktiverat i din webbläsare. Det element som för närvarande är i fokus markeras med en blå ram.

Särskild färgskala för färgblinda

Det finns ett menyalternativ som du kan använda för att välja vilken färgskala Bredbandskartan ska visas i för att markera de olika nivåerna av tillgång till bredband. Det nedre alternativet är framtaget särskilt med hänsyn till färgblinda personer.

Bild som visar de två alternativa färgskalorna

Den anpassade färgskalan är inte standard, utan du måste själv välja den funktionen för att den ska visas. Skälet till att vi använder den grön-gul-röda färgskalan (”trafikljusmodellen”) som standard är att det är ett vanligt och lättbegripligt sätt att visa en utveckling mot vissa mål. Dessutom har PTS och Bredbandsforum i andra sammanhang använt denna färgskala för att visa utvecklingen mot målen i regeringens bredbandsstrategi. Detta är alltså ett medvetet avsteg från ”Design för alla”-filosofin.

Allmänt om tillgänglighet

PTS strävar efter att använda filosofin ”Design för alla” när vi utvecklar tjänster, dvs. att man där det är möjligt väljer en standardlösning för alla användare, snarare än speciallösningar för personer med funktionsnedsättning.

I övrigt strävar PTS efter att följa de riktlinjer för webbutveckling som E-delegationen har tagit fram. Du kan läsa mer om dem på www.webbriktlinjer.se.

E-delegationens riktlinjer utgår i sin tur från den internationella webbstandardiseringsorganisationen W3C:s ”Web Content Accessibility Guidelines 2.0”.

Efter en granskning av Bredbandskartan från dessa utgångspunkter har PTS inlett ett arbete med att ytterligare öka tillgängligheten i Bredbandskartan. Vi är medvetna om att det fortfarande finns brister – till exempel är menysystemet inte kodat för WAI-ARIA-navigation utan endast tab-navigation.

PTS är ansvarig för Bredbandskartan

Myndigheten Post- och telestyrelsen är ansvarig för innehållet på Bredbandskartan.

Har du synpunkter?

PTS arbetar kontinuerligt med att utveckla webbplatsen. Har du synpunkter, tips eller vill fråga om något om Bredbandskartan är du välkommen att mejla till bredbandskartan@pts.se